348 - Schválení Soutěžního řádu a Národního řádu agility s účinností od 1. 7. 2019

Odesláno dne: 6. 12. 2018

Odesláno od: Mašek Stanislav

Soutěžní řád KAČR

Řád agility FCI_Národní řád agility České republiky

Otázky a odpovědi

Hlasování: Čekajle, Mašek, Slezáková, Zbožínková - PRO; Svobodová - zdržela se

Schváleno