68 - Odvolání proti zařazení psa do velikostní kategorie

Obsah:
 Na základě odvolání Karoliny Müllerové proti zařazení psa Áron Jaybea (Parson Russell Teriér, výkonnostní průkaz 022509)  do velikostní kategorie M bude pes přeměřen třemi mezinárodními rozhodčími v Liberci ve dnech 9. až 11. 11. 2012. Poplatek 1000 Kč v souladu s bodem 3.6 Soutěžního řádu musí být do té doby uhrazen na účet Klubu agility České republiky.

Stav: Přijato

Hlasovali pro: Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová, Jitka Maroušková, Stanislav Mašek

Hlasovali proti:

Zdrželi se: